Internationale team

FamilyGrass heeft door de alliantie met de European Turf Group en Recreational Systems International direct een uitgebreid Europees netwerk. Momenteel werken we hard aan het uitwisselen van kennis en het uitbreiden van de reeds bestaande logistiek. Tevens worden onze producten afgestemd op de uitgebreide markt. De verwachting is dat we medio 2020 in de volgende landen actief zijn met onze dealers:

  • Nederland
  • België
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Ierland
  • Hongarije
  • Bulgarije
  • Denemarken (Scandinavië)
  • Italië
  • Kroatië